18 Aug, 2016

Datacolor 20D

Datacolor 20D är en användarvänlig bärbara spektrofotometer som gör det möjligt att göra en noggrann färgmätning av ett brett utbud av prover - var som helst i butiken eller ute hos kunden.

Datacolor 20D med PAINT v. 2.x programvara ger bästa första matchning på marknaden - vilket sparar tid och pengar.

http://www.datacolor.com/2016/08/18/new-datacolor-20d-portable-retail-color-matching/